English version

Ukrainian version

Russian version

German version

Croatian version

Tõlkis eesti keelde: Piret Laur

Ülevaade kollektiivsest konstellatsioonist „Sõda Ukrainas“ 26. märtsil 2022

Ukraina sõda on juba tapnud tuhandeid inimesi ja sundinud miljoneid põgenema. Kuidas on võimalik, et see sõda puhkes keset Euroopat? Mis on selle sõja päritolu? Kust see agressioon tuleb?
Kas on võimalik seda konflikti lõpetada enne selle laienemist?
Siiani pole neile küsimustele vastuseid.
Seetõttu kutsusin 26. märtsil 2022 rahvusvahelise kogukonna Zoomi veebipõhisesse kollektiivse süsteemi konstellatsiooni, kuna kollektiivsed konstellatsioonid võivad anda arusaamu konfliktide ja sõdade energeetilise ja ajaloolise tausta kohta ning heita pilgu ka kollektiivsesse alateadvusesse, millest möödunud sõdade lahendamata traumad viivad sageli uute konfliktide ja sõdadeni.

Minu kutset järgis üle saja inimese 24 riigist. Konstellatsioon kestis peaaegu 3 tundi ja sisaldas 90 positsiooni. See konstellatsioon andis väärtuslikke ja kaugeleulatuvaid teadmisi selle konflikti tegelikust taustast. Selles esilekerkinud võimalikud lahendused tulid paljudele üllatusena.

Konstellatsioon võeti videosse ja see on tasuta saadaval Youtube’is järgmise lingi kaudu:
https://youtu.be/1IVYMCyk2g0


Kirjutan seda dokumentatsiooni, et avada sügavam arusaam selle sõja ajaloolisest ja kollektiiv-psühholoogilisest kontekstist.

Et mõista, mis kollektiivses konstellatsioonis toimub, tuleb esmalt teada, et professionaalsed konstellatsioonid näitavad alati tõde. Tõde, mida juba teatakse, ilmneb täpselt sama palju kui varjatud tõde, mida keegi seni ei ole näinud, sest see peidab end kollektiivsesse alateadvusesse. Aga sealt edasi mõjutab see võimsalt nähtavat, näiteks sõda, sageli isegi vallandab selle.
Selleks, et toimuvast tõeliselt sügavuti aru saada, on väga kasulik uurida asjaomaste rahvaste kollektiivselt teadvustamata ala. Kui tead sügavamat tõde, näed ühtäkki hoopis teistsuguseid üllatavaid lahendusi.
Seetõttu on kollektiivsed konstellatsioonid hindamatu väärtusega.

1. Konstellatsiooni etapp: Algus

Konstellatsiooni esimeses etapis panime paika positsioonid, mida grupp vajalikuks pidas, et lähteolukorda uurida. Järgmises etapis kogusime nendelt positsioonidelt teavet. Järgnev näitas:

Ukraina maa ja selle inimesed kannatavad peaaegu talumatu valu käes. See on põhimõtteliselt teada, kuid seda näidati konstellatsioonis täies draamas. Sõda möllab. Väga arhailine võimas agressioon pühib üle piirkonna.
Tundmatu agressor, kes ei näita otsest seost Putiniga, kuid säilitab sõbralikke suhteid Klaus Schwabi ja Maailma Majandusfoorumiga, tegutseb ilmselt nähtamatul taustal, kuid väliselt teeb näo, et tal pole sõjaga mingit pistmist. Tal on salaplaan, mis lähemal vaatlusel on seotud ka Ukraina sõjaga. Torkab silma, et Klaus Schwab naerab hullumeelse rõõmuga sõja üle. Maailma majandusfoorum näitab inetut nägu.

Putin ei näita otsest seost tundmatu agressoriga. Ta korraldab sõda kaugelt, olles emotsionaalselt kaasatud nagu komandör, kes otsustab, mida järgmisena teha.

Zelenski näitab Putini suhtes üles maksimaalset kaitseagressiooni. Ta ei näe tundmatut agressorit.

Venemaa on rahulik, näitab üles suletud südamepiirkonda ja vähest kaastunnet Ukraina rahva vastu.

Venemaal on tähelepanuväärne erilist laadi vaikus.

Hiina seisab toimuva ääres  ja ootab rõõmuga eelist, mis võib talle konfliktist tekkida.

USA seisab lähemal kui Hiina, püüdes mõista, mis toimub. USA nõustub põhimõtteliselt sõjaga Ukrainas, kuid tunneb valu selle tuumas 
Biden käitub nagu väga vana mees, kes ei tea, mis toimub. Ta otsib kedagi, kes ütleks talle, mida teha.

NATO üritab kõrvale jääda.

Vastavate valitsuste ja elanikkonna vahel on suuri erinevusi. See on eriti ilmne Euroopas.
Euroopa valitsus tunneb end väga tähtsa ja üleolevana ning ilmselt kiidab teatud viisil Ukraina sõja heaks, samas kui eurooplastel on Ukraina rahvast väga kahju,  samavõrd, nagu oleks see tabanud neid endid.
Kui Euroopa elanikkond ei näita praegu polariseerumise  tendentsi, siis Venemaa, USA ja kogu inimkonna elanikkond on sügavalt eraldunud: osaks, mis tahab sõda, ja osaks, mis soovib rahu. Need osad võitlevad üksteise vastu, mis väljendub põhimõttelises sisemises konfliktis neis ühiskondades ja ka kogu inimkonnas. Praegu on silmatorkav, et rahu soovivad elanikkonna osad on väga nõrgad, kurvad ja kartlikud.

Eriline hetk selle konstellatsiooni esimeses etapis saabub siis, kui Emake Maa puudutab Ukrainat,  ilmneva armastusega, kaitstes ja rahustades seda kuidagi. Ta ütleb Ukrainale: „Sa jääd ellu. See läheb üle.“

Tõde viitab agressiivsele traumale minevikus.

2. Konstellatsiooni etapp: Reaktsioonid 1. etapi teabele

Olukorra kohta elementaarse ja usaldusväärse teabe saamine muudab tavaliselt asjaosaliste emotsionaalseid reaktsioone. See ilmnes ka selles konstellatsioonis.
Et näha positsioonide muutusi, mis tulenevad sellest, et me teadsime nüüd omavahelisi seoseid väljal, kuulasime seisukohti uuesti.
Selgus järgmine pilt:

Sõda on kaotamas oma jõudu. Peaaegu jääb mulje, et sõda on siin juba lõppemas. Rahu tõuseb. Agressioon pöördub tagasi Venemaale. Venemaa hakkab kartma. Ka Venemaal valitsev vaikus näitab hirmu, mis võib tähendada, et see varsti murtakse. Putin on selgelt nõrgenenud ja väriseb hirmust.
Inimesed Venemaal, kes tahavad sõda, ei hooli praegu sõjast nii palju, samas kui rahutahteline Venemaa elanikkond hakkab üha rohkem taipama Klaus Schwabist.
USA tunneb end nõrgana, peaaegu kurvana. Ameeriklastel, kes tahavad sõda, on energia langenud, samal ajal kui ameeriklased, kes tahavad rahu, hakkavad Klaus Schwabi ja Maailma Majandusfoorumi (WEF) rollist paremini aru saama.
Hiina pöördub pettununa ära, kuna näib, et tal pole sellest konfliktist enam midagi võita.
Ukraina möirgab Klaus Schwabile vastu maksimaalse agressiooniga, samal ajal kui Ukraina rahvas on juba pooleldi tõusmas ja üritab veelgi tõusta. Aga see pole hetkel võimalik. Ka Ukraina maa on tõusnud, kuid kannab endiselt koormat. Maa kardab endiselt Klaus Schwabi ja teda ümbritsevaid inimesi.
Zelensky on nüüd rahulikum. Selles etapis ta ei tea, mida teha, ei näe WEF-i, kuid kahtlustab, et tema taga on midagi tundmatut (WEF-i suunas).

Asjaolu, et „Võim“ jagab Klaus Schwabile natside tervitust, annab erilise ülevaate. Toome uue positsioonina konstellatsiooni natsismi (natsionaalsotsialismi). Natsism näitab end olevat kõikjal, kuid ei ole selles kontekstis väga agressiivne.

Biden vaatab Klaus Schwabi kui vaimse puudega inimest. Ta teeb kõike, mida Klaus Schwab või tema inimesed tal käsivad. (See muutub hiljem konstellatsioons)

Vana trauma, millele viitab tõde, näitab senisest veelgi rohkem agressiivsust.

Kõik need muutused positsioonide tajumises vallandusid, kuna teadsime teavet, mis ilmnes konstellatsiooni esimeses etapis.
Millegi teadmine, eriti millegi kindel teadmine, muudab ilmselgelt palju.

3. Konstellatsiooni etapp: Algse trauma paljastamine


Siin oli rohkem, millest tuli aru saada. Mind huvitas eriti vana agressiivne trauma, millele tõde osutas. Sest enamik konflikte taandub minevikus lahendamata traumale. Isiklike probleemide ja konfliktide puhul võib see trauma ulatuda aastakümnete taha. Kollektiivsetes konfliktides, nagu sõda, võib trauma ulatuda sajandeid, mõnikord isegi tuhandeid aastaid tagasi. Teadsin seda paljudest varasematest kollektiivsetest konstellatsioondest. Sõjad korduvad aja jooksul!
Seetõttu hakkasime piirkonnast algset traumat otsima. Selleks tõime uue positsiooni “Algse trauma”. Asetasin selle vana trauma kõrvale, millele tõde konstellatsiooni varajases staadiumis osutas.
Selgeks sai järgmine teave:

Algne trauma on sõjatrauma. Klaus Schwab lõpetab naermise kohe, kui algne trauma ilmneb. Ta tundub sügavalt puudutatuna, kuid ei räägi sellest.
Ukraina raev on vaibunud. Ukraina on nüüd selgelt rahulikum, kui ta vaatab esialgset traumat. Emake Maa teab ka algsest traumast.
Sõda taandub praegusest konfliktist, liigub algse trauma poole, põlvitab seal ja muutub sügavaks leinaks algse trauma ohvrite pärast. See annab sügava ülevaate selle sõja olemusest: selle sügavuses oli lein algusest peale, ainult varjatud agressiooni poolt.

Tundmatu agressor, Klaus Schwabi sõber, näitab üles maksimaalset hirmu. Natsismi energia on nüüdseks oluliselt vähenenud. Samuti on selle sõja algseks ajendiks olnud võim kokku varisemas ja muutumas suureks kurbuseks, samal ajal kui Ukraina rahvas seisab nüüd täiel jõul püsti ja pöördub rohkem Euroopa ja kogu inimkonna poole. Tõde ütleb: vaadake algset traumat lähemalt. Seal on veel, mida näha ja mõista!
Et algse trauma kohta rohkem teada saada, toome nüüd algse trauma ohvrid ja tekitajad konstellatsiooni. Alguses ilmnes „vahepealne trauma“, milles hukkus 1918. aastal tsaar Nikolai II Aleksandrovitš Romanov, tema naine ja 5 last ning palju teisi selle ajastu ohvreid. Ma nimetan seda traumat „vahepealseks“, sest see ei ole algne trauma, vaid kättemaksust ajendatud trauma kordamine.
Algseks traumaks osutus slaavi elanikkonna mõrv praeguse Venemaa territooriumil algselt rändrahva kasaaride poolt umbes aastal 600 pKr. Ajaloolise tausta pakkusid töötoas osalejad ja katsetasid seda konstellatsioonis.
Kättemaksust ajendatuna algas sajandite jooksul vägivalla ja sõja kaskaad, mis mitme laine jooksul viis tsaariperekonna ja teiste Vene revolutsiooni ohvrite mõrvaga seotud vahepealse traumani ning on jätkunud kuni käesoleva sõjani Ukrainas.
Teel algse trauma tuvastamise poole oli huvitav, et osa algse trauma ohvritena esitletud inimestest osutus osaliselt vahepealse trauma ohvriks ja osalt toimepanijaks. Konstellatsiooni edenedes esitlesid vahepealse trauma tekitajad end algse trauma ohvritena. See peegeldab üldtuntud nähtust, et „ohvrirahvast“ võib hiljem saada „kurjategija rahvas“ ja vastupidi, peaaegu lõputu jätkumisega.

Üks päev pärast konstellatsiooni uurisin rohkem olukorra tausta. Leidsin Wikipeediast tollase Khazari impeeriumi kaardi. Võrdlus Ukraina praeguse rindejoonega näitab üllatavat sarnasust selle impeeriumi läänepiiriga umbes aastal 750 pKr.

Kasaari impeeriumi piir aastatel 650–850 pKr
Allikas Wikipeedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren
Praegune Ukraina sõja rindejoon 22.11.04
Allikas Süddeutsche Zeitung 13.04.22: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/krieg-in-der-ukraine-wo-die-front-verlaeuft-e898286/?reduced=true

Sõdade ja konfliktide nähtus, mis ilmneb korduvana konkreetsetes piirkondades esialgse trauma täpses kohas, on hästi teada. Asjaolu, et Ukraina nimi tähendab „piirimaa“ , rõhutasid töötoas osalejad korduvalt ja see muutub oluliseks ülaltoodud kaarte vaadates.

4. Konstellatsiooni etapp: Reaktsioonid algse trauma paljastamisele

Kui pandi paika algne trauma umbes aastal 600 pKr, sealhulgas kurjategijad ja ohvrid, ning vahepealne trauma 1918. aastal, sealhulgas kurjategijad ja ohvrid, dokumenteerisime vahepealse 90 positsiooni reaktsioonid (vt positsioonide loetelu manuses). Ilmnesid järgmised muudatused:

Sõda seostub nüüd täielikult algse traumaga ja lahkub praegusest ajast üha enam. Rahu tõuseb, kuid tunneb end siiski koormatuna. Emake Maa on endiselt kurb esialgset traumat vaadates. Ka Venemaa nutab sügavas leinas.
Siinkohal soovitab rühm lisada konstellatsiooni „emad“, „vanaemad“ ja „vanavanaemad“. Järgin seda ja lisan ka positsiooni “Emake Venemaa”.
Emake Venemaa tahab ilmselgelt midagi uut sünnitada. Sünnitus on aga ilmselt soiku jäänud. Edasiminekut ei toimu. See tekitab talle tugeva valu kõhus.
Emad, vanaemad ja vanavanaemad kannatavad sügavas leinas esialgse trauma ohvrite pärast. Lahendus soovitab kannatanute hinged traumasse tardumisest välja aidata.
Üks osaleja soovitab luua positsiooni „Püha Naiselik“. Lisan ka “Püha Mehelik”.
Püha Naiselik ja Püha Mehelik hakkavad kohe koos laulma tervendavat laulu.

Algse trauma tundmine ja seoste sügavuti teadvustamine on vajalik samm rahu poole. Teadvuse avardumisest tingitud muutused on juba kaugeleulatuvad. Ohvrite ja kurjategijate hinged on aga endiselt traumaatilises olukorras kinni. Trauma on seetõttu oma sügavuselt veel lahendamata ja koormab kogu piirkonda tänaseni. Kuid ohvrite hingede tervendamine ei ole meie, inimeste, võimuses. Selleks vajame tervendavaid energiaid, mis on inimese tahte ja inimvõime ülesed.
Need tervendavad energiad on olemas. Juba iidsest ajast on selle maailma šamaanid nende energiatega töötanud.

5. Konstellatsiooni etapp: Kollektiivne tervendamine Tervendavate Häälte abil

Olen nende šamanistlike tervendavate jõududega koos töötanud üle 20 aasta. Ma nimetan kasutatavat tervendamismeetodit „Tervendavateks Häälteks“.
Konstellatsioonis oli nüüd kätte jõudnud aeg paluda Tervendavate Häälte šamaanidelt tervendavat jõudu tervendava liikumise  alustamiseks näidatud kollektiivsetel tasanditel. Käesolevaks teadsime, kuidas on kõik omavahel seotud. Nüüd oli aeg end avada sügavamale ja põhjapanevamale tervenemisele.

Tervendamine läbi heli koos „Tervendavate häältega“

Tervendavate häälte mõistmiseks kujutage ette, et šamaani tervendavad jõud on kohal kõikjal ja igal ajal. Need on alati võimalusena õhus nagu spetsiaalses WiFi-väljas. Ilmselgelt vajavad nad aga kedagi, kes tahaks ja oskaks olla neile kanaliks, olla neile meediumiks.
Oma isiklikes ja kollektiivsetes konstellatsioonides teen ma end selleks kättesaadavaks. Need tervendavad jõud näitavad kahte hämmastavat mõju: esiteks ajavad nad kurjategijad ja nende agressiooni süsteemist välja. Teiseks vabastavad nad ohvrite hinged traumakülmumisest, milles nad on aastakümneid või isegi sajandeid lõksus olnud. Sellel on praegusel ajal väga vabastav mõju meile kõigile.
Täpselt nii juhtus selles kollektiivses konstellatsioonis.
Selle tunnistajaks on täispikkuses ja koguefektis konstellatsiooni videosalvestis järgmisel lingil:
https://youtu.be/1IVYMCyk2g06. Konstellatsiooni etapp: Tervendavate Häälte mõju. Mida muudetakse?

Tervendavate Häälte tervendavate mõjude kaudu saavutati konstellatsioonis järgmised muutused:

Kasaaride juht ja kõik teised algse trauma tekitajad umbes 600. aastal pKr on jõuetud, hävitatud ja süsteemist lahkunud. Seda näitavad konstellatsioonis elutuna põrandal lamavad kurjategijad.
Algse trauma ohvrid ärkavad aeglaselt trauma külmumisest  Nad kõik tõusevad püsti, vaatavad üksteisele otsa, naeratavad ja moodustavad taas elava kogukonna.
Vanavanaemad seisavad nüüd algse trauma piirkonnas, tunnevad kergendust ja avavad üha rohkem oma käsi. Vanaemad teevad sama ka vahepealse trauma alal (1918).
Vahepealse trauma tekitajatelt võetakse jõud, hävitatakse ja saadetakse süsteemist välja. Ka vahepealse trauma ohvrid tulevad traumast aeglaselt välja. Mõned on endiselt hõivatud oma kaela kordaseadmisega. Ilmselt vajavad nad selleks veidi aega.
Tsaar Nikolai II tõusis püsti, seistes nüüd vaikides oma poja Aleksei kõrval justkui matustel, kahetsusega, justkui hakkaks aru saama, mis tegelikult juhtus ja miks.
Ka tsaari naine tõuseb traumast üles ja nõjatub kurnatult oma mehe vastu. Poeg Aleksei näeb praegusi Ukraina sõja ohvreid ja nutab nende pärast. Seejärel ühinevad tema ja ta neli õde oma vanematega. Nad kõik kallistavad ja nutavad koos.

Tsaari perekond

Emake Venemaa on juba sünnitanud uue. Uus seisab tema kõrval ja ütleb meile, et see on väga uus ja särav. See võib viidata sellele, et Venemaal on tekkimas midagi otsustavalt uut, samas kui kättemaks lahkus praegusest ajast täielikult, muutudes lihtsalt osaks minevikust.
Venemaa kummardab vaikselt Emakese Venemaa ees. Esialgne vaikus Venemaal muudetakse kosmopoliitseks üksuseks, mis saab vabalt hingata ja on avatud kõigile pooltele. Venemaa sõda sooviva elanikkonna osakaal on dramaatiliselt vähenenud, samas kui Venemaa rahusoovijate osakaal on oluliselt suurem kui alguses ja kutsub Putinit rääkima.

Putin on nõrgenenud. Ta ei taha nende inimestega rääkida, kuid teab, et tal pole muud valikut.

Ukrainas on lahendus juba tõhus. Agressioon on kadunud. Tundmatu agressor on võimult kõrvaldatud ja kadunud. Ka Klaus Schwab on ilma võimuta. Ta püüab end varjata, kuid ei suuda. WEF kaotab ka võimu ja mõju.
Sõda on lõppenud. Rahu sirutab end nagu pärast pikka und. See võtab aega. Siis see laieneb.

Natsism on kadumas. Pogrommid ja holokaust seisid mõlemad esialgu välja äärel. Nüüd saavad pogrommid mineviku osaks, samas kui holokaust kannatab endiselt ja vajab ilmselt rohkem tervendust.

Tõde on seotud suurema tervikuga.
Inimkonna osa, kes tahab sõda, väheneb oluliselt. Negatiivne energia, mida selle inimkonna osaga alguses seostati, on hirmuga kadumas.
See osa inimkonnast, kes soovib rahu, seisab nüüd tugevalt enamusena ja laulab tervendavat laulu.

Euroopa püüab mõista, kuid ei mõista midagi. Euroopa valitsus on selgelt kaotamas võimu ja mõju. Kuid Euroopa elanikkond on tugev, täielikult vabanenud ja rõõmus.

Raha kaotab oma mõju.
Võim on nüüd täielikult Ukraina poolel, kes on aga endiselt ammendunud ja vajab taastumiseks aega. Kuid Ukraina rahvas seisab tugevana ja laulab tervendavat laulu, lihtsalt kui inimkond, kes tahab rahu.
Ukraina maa tundub lihtsalt maana. (See tähendab, et see ei sisalda koormavat energiat)
Zelenski põlvitab ja leinab Ukrainas hukkunuid.

Ka Emake Maa laulab tervendavat laulu, olles samal ajal ühenduses universumi ja maaga. Emake Maa laulab seda laulu veel kaua.

USA on samuti põlvili, on muutunud mõtlikuks ja otsib maa seest ohvreid oma kodumaal. USA inimesed on oma sisevõitluse lõpetanud. Nüüd teavad nad, mida teha.
Biden ei tunne end enam vana mehena. Ta on nüüd väga rahulik, vaatab tsaari perekonda, tunneb end mingil moel ikka ülimana ja püüab olla temast tugevam. Kuid tundub, et ta on nüüd valmis rääkima.
NATO ei tea, mida teha, seisab jätkuvalt avatud ukse taga võimalusega igal ajal sündmuskohalt lahkuda.
Religioon kaotab oma mõju.

Kokkuvõte

Ukraina sõda on traumaatiline kordus slaavi elanikkonna mõrvamisest kasaaride poolt umbes aastal 600 pKr praeguse Venemaa alal. Paljude inimeste, sealhulgas tsaar Nikolai II perekonna mõrv Vene revolutsiooni ajal oli osa sellest „traditsioonist“.
Ukraina sõja tekitajad tegutsesid tagaplaanil, järgisid salaplaani ning suhtlesid tihedalt Maailma Majandusfoorumi ning selle asutaja ja esimehe Klaus Schwabiga. Ükskõik milliseid esmaseid põhjusi nad järgisid, olid nad ka kollektiivse alateadvuse alateadlikud esindajad, millesse tung sõdu korrata oli sisse kirjutatud juba 1400 aastat. See ei vabanda kuidagi praeguse sõja süüdlasi ja ründajaid. Seoste paljastamise ja šamaanliku kollektiivse tervendamise kaudu on need agressorid aga juba jõuetud, nende mõju murtud. Polnud isegi vaja teada saada, kes nad on.
Varasemate sõdade süüdlaste energiad eemaldatakse ka kollektiivsest väljast, ohvrid vabanevad trauma-külmumisest ja teadvustamata tung sõda korrata kaob. Nüüd võib rahu levida.

Selle kollektiivse konstellatsioon mõjud

Paljud töötoas osalejad teatasid konstellatsioonile järgnevatel päevadel, et rahutunne tekkis neis ja nende ümber. Tundsime seda abikaasaga ka järgmisel hommikul, kuigi mu naine ei olnud konstellatsiooni ajal kohal. Oli tunne, et nüüd võib kõik hästi minna.
Isegi inimesed, kes videosalvestust vaatasid, teatasid sellest efektist. Üks ukrainlanna, kes elab Inglismaal, kuid kelle kogu pere on endiselt Kiievis, kirjutas mulle, et hirm ja pinge, milles ta oli sõja puhkemisest saadik elanud, on andnud teed sisemisele rahulikkusele ja enesekindlusele.

Kas kollektiivsel tasandil toimuvad positiivsed arengud, nagu sõja lõpp ja rahumeelse kooseksisteerimise algatamine piirkonnas, seda näitab tulevik. Kogemused on näidanud, et selleks kulub rohkem aega, igal juhul nädalaid, pigem kuid.
See sõltub ka sellest, kui palju inimesi selle konstellatsiooni videosalvestust vaatab. Sest kollektiivse moodustavad paljud inimesed. Mida rohkem inimesed oma teadvust rahu suunas muudavad, seda rohkem rahu kollektiivses tõuseb. Lisaks tausta teadmisele, mida konstellatsioon paljastab, on oluline kogeda ka videole jäädvustatud šamaanitervenemist.Kui soovid olla osa selle konflikti lahendusest, soovitan sul investeerida kolm tundi oma ajast ja vaadata salvestust. Siin on link: 


Oleks suurepärane, kui inimesed Ukrainast, Venemaalt ja võimalikult paljudest riikidest üle maailma pääseksid nendele arusaamadele ligi. Kui soovite selle artikli mõnda teise keelde tõlkida, saatke mulle e-kiri aadressil karl-heinz@dr-rauscher.de 
Seejärel võin teile öelda, kas see tõlge on juba olemas. Kui ei, siis võite tõlkida artikli oma keelde ja saata mulle tõlke. Seejärel avaldan selle keskselt oma ajaveebis koos kõigi teiste tõlgetega ja saadan teile otselingi, mida saate oma võrgus kasutada.

Neile, kes soovivad süveneda üksikasjalikumalt, ja ka tulevaste uurimisprojektide jaoks kollektiivsete konstellatsioonde valdkonnas, lisasin nimekirja loendi kõigist 90 konstellatsiooni positsioonidest nende ilmumise järjekorras. Pärast seda leiate kõik positsioonide avaldused kronoloogilises järjekorras.

Rohkem kollektiivseid konstellatsioone teemadega “Koroonakriis”, “Rassism”, “Kliimamuutus” ja “Naised ja mehed” leiate minu kodulehelt järgmise lingi alt:
https://en.dr-rauscher.de/kollektive-aufstellung

Tänan, et lugesite seda artiklit.

Dr. Karl-Heinz Rauscher

www.dr-rauscher.de


LISA

Konstellatsiooni kõigi positsioonide loend nende ilmumise järjekorras:

1. osa 

 • Ukraina
 • Ukraina maa
 • Ukraina rahvas
 • Venemaa
 • Venemaa inimesed
 • Venemaa inimesed, kes tahavad rahu
 • Venemaa inimesed, kes tahavad sõda
 • Putin
 • Euroopa
 • Euroopa inimesed
 • Euroopa valitsus
 • Euroopa maa
 • Maailm
 • Inimkond
 • Inimkond, kes tahab rahu
 • Inimkond, kes tahab sõda
 • Rahu
 • Tõde
 • Keegi või sündmus, millele tõde osutab
 • Ameerika Ühendriigid
 • USA inimesed, kes tahavad sõda
 • USA inimesed, kes tahavad rahu
 • NATO
 • Raha
 • Võim
 • Hiina
 • President Zelenski
 • President Biden
 • Emake Maa
 • Sõda
 • Maailma majandusfoorum
 • Klaus Schwab
 • Agressor
 • Agressioon
 • Keegi või sündmus, millele tõde osutab
 • Negatiivne energia
 • Vaikus
 • Vaikuse sõnum
 • Saladus
 • Plaan
 • Salaplaan
 • Salaplaani sõnum
 • Natsism

2. osa: Algse trauma sissetoomine

 • Algne trauma, mis on seotud Ukraina sõjaga
 • Kurbus
 • Holokaust
 • Pogrommid
 • Algse trauma ohver 1.
 • Algse trauma ohver 2.
 • Algse trauma ohver 3
 • Algse trauma ohver 4.
 • Algse trauma ohver 5
 • Algse trauma tekitaja 1
 • Algse trauma tekitaja 2
 • Algse trauma tekitaja 3
 • Juudid
 • Juudi rahvas
 • Religioon
 • Tsaar
 • Tsaar Nicolai II, Nicolai Alexandrowitch Romanow
 • Alexandra Fjodorowna, tsaarinna
 • 1. Tsaari tütar Olga
 • 2. Tsaari tütar Tatjana
 • 3. Tsaari tütar Maria
 • 4. Tsaari tütar Anastasia
 • Tsaari poeg Aleksei
 • Kättemaks
 • Aasta 1800
 • Aasta 1900
 • Aasta 1000
 • Aasta 500
 • Aasta 600
 • Aasta 700
 • Aasta 800
 • Algse trauma tekitaja 1
 • Algse trauma tekitaja 2
 • Algse trauma tekitaja 3
 • Algse trauma tekitaja 4
 • Algse trauma tekitaja 5
 • Venemaa slaavi elanikkond
 • Ukraina slaavi elanikkond
 • Kasaarid
 • Emake Venemaa
 • Emad
 • Vanaemad
 • Vanavanaemad
 • Lahendus
 • Uus
 • Jumalik naiselik
 • Jumalik mehelik

Info positsioonidest kronoloogilises järjekorras:

Etapp 1: Oluliste positsioonide toomine ja nende kuulamine (Esimene ring)

 • Ukraina on pidevas kannatuses
 • Ukraina inimesed kannatavad meeleheites ja leinavad oma surnute ja olukorra pärast.
 • Ukraina maa kannatab ja on valus, mis on peaaegu talumatu.
 • Ukrainat tabab sõda, pommid langevad.
 • Agressor on lõdvestunud ja muretu, teeseldes, et ta pole selle kõigega seotud, pole otseselt Putiniga seotud.
 • Putin vaatab ja püüab otsustada, mis edasi saab, pole  otseselt agressoriga seotud.
 • Zelenski on kaitseagressioonis Putini suhtes, ta ei näe agressorit.
 • Agressiivsus on väga arhailine ja väga võimas ning seda on kõikjal.
 • Rahu nutab põlvili ja kannatab.
 • Tõde osutab vahemaale tagaplaanil, mis tähendab kedagi või sündmust alateadvuses.
 • Keegi või sündmus, millele tõde viitab, näitab agressiivset traumat.
 • Inimkond näitab kahte üksteise vastu võitlevat osa.
 • Inimkond, kes tahab rahu, vaatab inimkonda, kes tahab sõda.
 • Inimkonda, kes tahab sõda, valdab agressiivne negatiivne energia, negatiivne jõud.
 • Negatiivne energia on tugevalt seotud sõjaga Ukrainas.
 • Maailm tegelikult ei hooli.
 • Raha mängib rolli teatud piiritletud mitte eriti suurel alal.
 • Võim on kogu väljaga tugevalt seotud.
 • Venemaa on rahulik, südamepiirkond suletud, Ukraina poole vaadates on natuke kahju. Venemaa ümber valitseb tetaud konkreetne vaikus.
 • Vaikus valitseb ja sellel on kontakt Putiniga.
 • Vaikuse sõnum on seotud Hiinaga.
 • Venemaa inimesed näitavad välja tõsist sisemist konflikti.
 • Venemaa inimesed, kes tahavad rahu, on väga nõrgad ja kurvad.
 • Venemaa inimesed, kes tahavad sõda, nõustuvad sõjaga ja on ka selles aktiivsed.
 • Hiina seisab väljaspool, vaatab Ukrainale lõdvestunult otsa, naeratab mõnuga.
 • USA püüab mõista, vaatab samuti, kuid seisab lähemal, nõustub sõjaga, kuid USA keskmes on teatud valu.
 • Biden väriseb nagu vana mees, teadmata, mida teha, ja ütleb: Kas te saate mulle öelda, kas te saate mulle öelda?
 • NATO üritab lahkuda, seistes avatud uksel.
 • USA inimesed näitavad ka tõsist sisemist konflikti.
 • USA inimesed, kes tahavad sõda, löövad agressiivselt Ukraina poole ja nõustuvad selle sõjaga.
 • USA inimesed, kes tahavad rahu, on väga nõrgad ja kartlikud.
 • Euroopa tunneb end väga üleoleva ja tugevana, öeldes OK Ukrainas toimuva suhtes.
 • Euroopa inimesed nutavad ja kannatavad koos Ukraina rahvaga
 • Euroopa maa nutab koos Ukraina maaga.
 • Ülevaade: Euroopa kannab endas Euroopa valitsuse energiat. Kuid Euroopa inimestel ja Euroopa maal on erinev energia, nad tunnevad kaastunnet Ukraina inimeste ja maa vastu.
 • Emake Maa ilmselgelt armastab Ukrainat, puudutades seda õrnalt naeratusega, rahustades seda, kaitstes seda kuidagi. Sõnum: Sa jääd ellu. See kaob hiljem.
 • Saladus on seotud agressoriga.
 • Maailma Majandusfoorum (WEF) on seotud vastiku näoga agressoriga.
 • Klaus Schwab naerab nagu hull, olles rõõmus, et sõda käib.
 • Agressori ja Klaus Schwabi side on nagu sõpradel.
 • Plaan otsib maast surnud inimesi.
 • Salaplaan on seotud agressori ning Klaus Schwabi ja WEF-i ümbritsevate inimestega.
 • Salaplaani sõnum ütleb, et salaplaan on seotud sõjaga (Salaplaan on nii salajane, et ei näita seost Ukraina sõjaga, aga sõnum näitab seda selgelt).

 Etapp 2: Muudatused eelneva teadmise kaudu (esimene uus voor):

 • Sõda peatus.
 • Rahu tõuseb.
 • Agressioon läheb tagasi Venemaale.
 • Venemaa hakkab kartma.
 • Vaikus Venemaa ümber on samuti hirmul.
 • Putin on nõrgenenud, jalad värisevad hirmust.
 • Venemaa inimesed, kes tahavad sõda, ei hooli praegu sõjast nii palju
 • Venemaa inimesed, kes tahavad rahu, teavad Klaus Schwabist üha rohkem.
 • USA tunneb end nõrgana ja peaaegu kurvana.
 • USA inimestel, kes tahavad sõda, pole praegu palju energiat.
 • USA inimesed, kes tahavad rahu, teavad üha rohkem Klaus Schwabist ja WEF-ist.
 • Hiina pöördub ära ja ütleb: „Siis mitte“.
 • Ukraina inimesed on pooleldi tõusnud ja üritavad rohkem tõusta.
 • Ukraina möirgab Klaus Schwabi poole maksimaalse agressiooniga.
 • Ukraina maa seisab praegu, kuid on endiselt koormatud. Maa tunneb hirmu Klaus Schwabi suhtes.
 • Zelenski ei vaata WEFi poole, on nüüd pehmem, teadmata, mida teha, kuid teades, et tema taga on midagi (WEFi positsiooni poole).
 • Võim annab Klaus Schwabile natsitervituse.
 • Natsism on kõikjal, mitte väga agressiivne, kuid kõikjal.
 • Biden vaatab Klaus Schwabi nagu vaimselt alaarenenud inimest ja teeb seda, mida tema või nemad ütlevad.
 • Keegi või sündmus, millele tõde osutab, sisaldab palju agressiivsust, 2 rusikat.

Etapp 3: Algse trauma väljale toomine.

 • Esialgne trauma näib olevat sõjatrauma.
 • Klaus Schwab lõpetab naermise ja vaatab algset traumat, puudutatud taipamine, ei räägi sellest.
 • Ukraina raev on vähenenud, palju rahulikum, vaatab algset traumat.
 • Ka Emake Maa vaatab algset traumat.
 • Sõda kõnnib algse traumani, laskub põlvili ja leinab algse trauma tagajärjel surnuid, mis tähendab, et sõda on juba lahkumas käesolevast Ukraina konfliktist.
 • Ülevaade: Lein oli algusest peale sõja sees, kaetud agressiooni poolt.
 • Tõde ütleb: vaadake algset traumat, seal on rohkem, mida mõista ja näha.
 • Ukraina inimesed seisavad tugevalt, olles nüüd rohkem ühenduses piirkonnaga, kus seisab Euroopa.
 • Agressor, Klaus Schwabi sõber on täielikus hirmus.
 • Natsismi energia on langenud.
 • Võim langeb ja muutub leinaks ja kurbuseks.
 • Venelased, kes tahavad rahu, tunnevad esialgsest traumast tulenevat ebakindlust.
 • Kurbus seostub selgelt algse traumaga.
 • Holokaust ja pogrommid on seal, kuid oma alal.
 • Algse trauma ohver 1 seisab seal, kuid rahulikult, mitte nagu kannatanu.
 • Algse trauma ohver 2 seisab samuti seal, kuid rahulikult, mitte nagu kannatanu.
 • Algse trauma 3 ohver lamab põrandal ja kannatab.
 • Algse trauma ohver 4 lamab põrandal ja kannatab.
 • Algse trauma ohver 5 lamab põrandal ja kannatab.
 • Ülevaade: Ohvreid on ilmselgelt kahte tüüpi.
 • Algse trauma tekitaja 1 ja 2  vaatavad kolme ohvrit, kuid ei hooli neist.
 • Algse trauma tekitaja 3 lööb ohvreid.
 • Ülevaade: Ilmselgelt on vägivallatsejaid kahte tüüpi.
 • Algse trauma ohvrid 1ja 2 lähevad esialgse trauma toimepanijate 1ja 2 juurde ja seisavad seal nagu nemad.
 • Ülevaade: Mõned ohvrid, kes olid määratletud kui algse trauma ohvrid konstellatsioons, osutuvad nii varasema trauma ohvriteks kui ka „vahepealse“ trauma tekitajateks (vt hiljem).
 • Juudi inimesed on sündmuskoha kõrval, lihtsalt vaatavad, mitte sügavalt seotud algse traumaga.
 • Juutidel on sama tunne, mis tähendab, et neil kahel positsioonil pole vahet (töötoas osaleja nõudis, et tuua mõlemad positsioonid „juudi inimesed“ ja „juudid“).
 • Religioon on olemas, kuid ei tee suurt midagi, lihtsalt vaatab ohvreid.
 • Ukraina maa ei tunne seost algse traumaga.
 • Venemaa on seotud algse traumaga.
 • Tsaar Nicolai II Aleksandrovitš Romanov näitab end ohvrina.
 • Ka tsaari naine ja tema 5 last on ohvrid, nad lebavad nagu surnud põrandal.
 • Kättemaks möllab ja ühendab taustal tsaari perioodi ohvreid ja algset traumat.
 • Algne trauma liigub tagasi kurjategijate taustale.
 • Ülevaade: Tsaari perekonna ja teiste ohvrite mõrvamine sel perioodil („Vahepealne trauma“) on kättemaksu kaudu seotud algse traumaga varasemal ajal (Tsaar Nikolai II ja teiste tolleaegsete ohvrite ümber toimunud traumat nimetan „Vahepealseks traumaks“ , et seda eristada varasemast algsest traumast).
 • Algse trauma ohvrid 1 ja 2, kes käitusid nagu kurjategijad tsaari ajal tema ümber toimunud vahepealses traumas, näitavad nüüd lõpuks ohvritunnet, kuid nad on algse trauma ohvrid.
 • Tuues konstellatsiooni kohad erinevatele sajanditele, saab selgeks, et esialgne trauma juhtus umbes aastal 600 pKr.
 • Ülevaade: Algne kättemaksust saadud trauma hakkas kordama läbi sajandite läbinud sõja mustrit, sealhulgas tsaari perekonna mõrva ja Ukraina sõda ning selle piirkonna paljusid sõdu vahepeal.
 • Esialgse trauma tekitaja 1, 2 ja 3 ja 4 näitavad selgelt agressiivsust algse trauma ohvrite suhtes
 • Algse trauma toimepanija 5 näitab end nende kurjategijate juhina, kes näitab üles suurt ülemvõimu, vaadates kõigile ülalt alla.

Kasaarid on selgelt seotud algse trauma toimepanijatega (see tähendab, et nemad on toimepanijad).

Ukraina slaavi elanikkond on suures hirmus.

Venemaa slaavi elanikkond on näidanud end olevat algse trauma ohvrid.

Tõde ütleb: See on kõik.

Etapp 4: Teine uus ring pärast esialgse trauma ilmnemist.

 • Negatiivne energia ei tee nüüd midagi, ainult vaatab.
 • Ukraina on praegu püsti, seisab tugevalt, laialt avatud. Sees on ikka veel  valu.
 • Ukraina inimesed tunnevad südames sidet Venemaa slaavi elanikkonnaga, kes olid algse trauma ohvrid.
 • Agressiivsus läheb tagasi algse trauma tekitajateni.
 • Agressor on nüüd nõrgenenud, ta ei tea, mida teha.
 • Klaus Schwab kaotab energiat nagu õhupall, millesse on nõel torgatud.
 • WEF kaotab samuti suurema osa oma energiast.
 • Saladus nõustub algse traumaga.
 • Zelenski ei tea nüüd, mida teha.
 • Sõda läheb aeglaselt tagasi algse trauma juurde, lahkub veelgi enam praeguse aja energeetilisest väljast.
 • Rahu seisab praegu, kuid on siiski koormatud.
 • Emake Maa on väga kurb, vaadates esialgset traumat.
 • Venemaa on ka väga kurb, nutab.
 • Emakesel Venemaal on tuhud, kuid sünnitusprotsess on blokeeritud, mis põhjustab talle palju valu.
 • Uus on endiselt Emakese Venemaa üsas, pole veel sündinud.
 • Emad on valus ja leinas.
 • Valus ja leinas on ka vanaemad ja vanavanaemad, kes leinavad algse trauma ohvreid.
 • Lahendus ütleb: tõstke algse trauma ohvrite hinged üles.
 • Püha naiselik laulab tervendavat heli.
 • Püha mehelik laulab tervendavat heli.

Etapp 5: Tervendavad hääled.

Etapp 6: Kolmas uus ring (pärast Tervendavaid Helisid).

 • Kasaari hõimude kõrgeim kurjategija on jõuetu, hävitatud, põrandal, läinud.
 • Kõik algse trauma tekitajad on jõuetud, hävitatud, põrandal, läinud.
 • Algse trauma ohver 1 ärkab aeglaselt trauma tardumusest.
 • Algse trauma 2. ohver seisab rahulikult ja on kontaktis paljude teiste selle perioodi ohvritega. Nad kõik tõusevad üles, näevad üksteist, naeratavad üksteisele ja moodustavad taas kogukonna.
 • Vanaemad seisavad algtrauma piirkonnas, tunnevad kergendust avanevad üha rohkem.
 • Vanavanaemad vaatavad vahepealse trauma (periood, mil tsaar Nikolai II ja tema perekond mõrvati) ohvreid.
 • Ka vahepealse trauma tekitajad on jõuetud, hävitatud ja kadunud.
 • Vahepealse trauma ohvrid tulevad traumast aeglaselt välja, mõned kohendavad oma kaela. Nad vajavad selleks veel aega.
 • Tsaar Nicolai II seisab rahulikult nagu matustel, teatud määral kahetsusega, nagu mõistaks aeglaselt, mis juhtus ja miks.
 • Tsaari naine Alexandra Fjodorowna tõuseb üles, ikka veel kurnatud ja toetub tsaarile toetuse saamiseks.
 • Tsaari poeg Aleksei seisab samuti nagu matustel ja tunneb kurbust hilisemate aegade ohvrite pärast. Ta näeb tegeliku Ukraina sõja ohvreid ja nutab nende pärast. See vajab aega.
 • Ka tsaar Nikolai II tütred Olga, Tatjana, Maria ja Anastasia seisavad leinas, on kurvad ja nutavad. Siis lähevad nad kõik koos nuttes oma vanemate juurde.
 • Tsaar koondab enda ümber oma pere, olles endiselt tõsine.
 • Emake Venemaa sünnitas ilmselgelt midagi Uut.
 • Uus seisab tema kõrval, tundes end väga uue ja säravana.
 • Ülevaade: Venemaalt on tulemas midagi väga uut ja säravat.
 • Venemaa laskub alla ja kummardub Emakese Venemaa ees väga rahulikult.
 • Kättemaks on kadunud.
 • Vaikus vene inimeste ümber muutub millekski väga avatuks igale poole, vabalt hingavaks.
 • Venemaa inimesed, kes tahavad sõda, vajuvad alla, mis tähendab, et sõda soovivate venelaste osakaal väheneb dramaatiliselt.
 • Venemaa inimesed, kes tahavad rahu, on nüüd Putiniga silmitsi seistes palju tugevamad kui alguses: Räägime!
 • Putin on nõrgenenud. Ta ei taha nende inimestega rääkida, kuid ta teab, et tal pole muud võimalust.
 • Lahendus Ukrainas juba töötab.
 • Agressioon on kadunud.
 • Agressor on jõuetus ja läinud.
 • Ka Klaus Schwab on põrandal jõuetu. Ta püüab end varjata, kuid ei suuda.
 • WEF vajub samuti alla, kaotades kogu oma energia ja mõju.
 • Ka saladus on kadunud.
 • Plaan on tuua sisse algse trauma ohvrid.
 • Salaplaan kaotas kogu oma energia.
 • Ka sõda on möödas.
 • Rahu sirutab end, vajab veidi aega. Läheb hiljem  liikvele.
 • Natsism hääbub.
 • Ka pogrommid kaovad (see tähendab, et need saavad lõpuks osaks minevikust).
 • Holokaust hoiab endiselt oma südamest ja kannatab. Ilmselgelt vajab see rohkem tervendust.
 • Juudid seisavad endiselt külje peal ja vaatavad.
 • Tõde on seotud ülalolevaga (taevas, taevalik).
 • Inimkond, kes soovib rahu, laulab tervendavat laulu.
 • Inimkond sulandub rahu sooviva inimkonnaga.
 • Inimkond, kes tahab sõda, läheb alla.
 • Negatiivne Energia langeb hirmus süsteemist välja ja läheb alla.
 • Euroopa seisab, püüab mõista, kuid ei saa aru.
 • Euroopa valitsus kukub alla, kaotades mõju ja energia.
 • Euroopa inimesed on täiesti vabanenud ja tugevad ning täis rõõmu.
 • Raha kaob (see tähendab oma mõju kaotamist).
 • Võim on nüüd Ukrainaga.
 • Ukraina (tervendajad, kes juba ühendasid Ukrainat Ukraina rahva ja Ukraina maaga) on endiselt kurnatud, vajab taastumiseks aega.
 • Ukraina inimesed seisavad tugevalt ja laulavad tervendavat laulu nagu inimkond, kellele meeldib rahu.
 • Ukraina maa tundub lihtsalt nagu tavaline maa.
 • Emake Maa laulab ka tervendavat laulu, olles ühenduses ülaloleva ja maaga. Seda laulu lauldakse kaua.
 • Hiina vaatab, igavleb ja tal pole ühtki plaani.
 • Zelenski laskub põlvili ja leinab puudutades Ukrainat.
 • USA vajub samuti alla ja ilmselt mõtleb põrandal millegi peale, ühendudes surnud inimestega oma riigis.
 • USA inimesed peatasid sisemise võitluse, ei tea, mida nad peaksid nüüd tegema (aga nad ei pea siin midagi tegema, praegu on olukord erinev).
 • Biden ei tunne end enam vana mehena, on rahulik ja vaatab tsaari perekonda, tundes end siiski mõnevõrra ülimana, püüdes end tugevamaks teha kui ta on.
 • NATO ei tea endiselt, mida teha, jääb lahkumisvõimalusega lahtise ukse taha.
 • Religioon langeb alla, kaotades kogu oma energia.

3 Kommentare »

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s